Forside

JURES

VICTURUS TE SALUTO

Non numeranda, sed ponderanda argumenta

Juridisk rådgivning

og praktisk assistance

Jeg ordner alt fra udarbejdelse af ansøgning og hele vejen til sagen er afsluttet for

kr. 7.500,00

Dette honorar dækker dækker rådgivning og vejledning af uddannet og erfaren jurist, gennemgang og vurdering af din sag, håndtering af dokumenter, udarbejdelse af ansøgninger og eventuelle klage til myndighederne, partsrepræsentation, korrespondance med myndigheder, opfølgning i forhold til tidsfrister, eventuel ansøgning om processuelt ophold til din ægtefælle, løbende vejledning mens sagen behandles, orientering og vejledning når sagen er afgjort. Jeg følger sagen indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Prisen er fast, der kommer ikke noget ekstra uanset mit tidsforbrug,

Undgå problemer med din ansøgning, få hjælp af jurist allerede idag

RING 42 43 05 60

RING PÅ 4243 0560 OG FÅ EN GRATIS GENNEMGANG AF DIN SAG

RING: 42 43 05 60

OFFENTLIG KONTROL -

DIN SIKKERHED

Der er offentlig kontrol med virksomheder, der yder

Juridisk Rådgivning i henhold til

LOV OM JURIDISK RÅDGIVNING

DIN SAG ER VIGTIG

Jeg tager et begrænset antal sager. Det betyder, at jeg har tid til at koncentrere mig om DIN sag.

PRISER

De fleste opgaver laver jeg til faste priser. På den måde er der ingen overraskelser bagefter

 

SAGSTYPER

Jeg tager mig af sager om udlændingeret

Jeg fører IKKE sager i retten

Skriv: